, ,

Com fer un pla de Marketing Digital pas a pas

Primer de tot, que és el Marketing Digital?

El Marketing Digital, Marketing Online o e-Marekting és un subconjunt de l’e-business en el que s’utilitzen mitjans electrònics per dur a terme activitats de Marketing amb la finalitat d’aconseguir els objectius de Marketing establerts per l’organització. Marketing a internet, Marketing online, Marketing interactiu o Marketing Digital, són diferents formes d’anomenar el concepte e-Marketing.

 

Per què necessito un pla de Marketing Digital?

L’experiència demostra que sense cap pla anteriorment establert, el nostre projecte té unes altes possibilitats de fracassar. Per tant, és necessari establir un pla de Marketing Digital.

 

Pla de Marketing Digital Pas a Pas:

 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

El primer pas consisteix a fer un anàlisi de la situació inicial actual de la nostra empresa en diferents àrees.

Anàlisi intern: observar com es troba la nostra empresa respecte l’entorn digital.

Anàlisi extern: observar com es troba la nostra empresa des de fora, és a dir, definir quins factors influeixen en el desenvolupament del nostre negoci.

Conèixer la nostra competència: observar quins són els nostres competidors en l’entorn digital. Per conèixer la situació sense biaixos és molt positiu fer un anàlisi DAFO, és a dir definir les nostres Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

 

DEFINIR OBJECTIUS

Aquest pas és molt important i clau per l’èxit de l’estratègia del pla de Marketing digital que desenvoluparem.

Per definir els objectius guia’t amb objectius SMART, objectius específics, mesurables, aconseguible, realistes i limitats en el temps.

 

DEFINIR ESTRATÈGIES

En aquest pas desenvoluparem les estratègies, partint dels nostres objectius prèviament definits en el pas anterior, del coneixement del mercat en el qual ens movem i del públic al qual ens dirigirem.

Has de recordar que qualsevol pla de marketing digital ha tenir un repte clar i un territori a on moure’s. Aquest repte ha d’estar alineat amb els objectius marcats.

 

ACCIONS

En aquesta fase traçarem el nostre pla operatiu de treball, detallant les principals accions corresponents a les nostres estratègies i tàctiques. On s’indicaran també els terminis i responsables de la seva execució.

És en aquesta fase on també s’han de reflexar els aspectes financers, és a dir els pressupostos de les diferents accions de marketing digital que es duen a terme.

 

MEDICIÓ

Partint de la base del que no es pot mesurar no es pot millorar, és necessari establir una sèrie de KPI’s. Establirem quines referències i mecanismes de control farem servir per a seguir el funcionament del nostre pla de marketing digital.

El seguiment dels diferents mecanismes i KPI’s ens permetran establir correccions en la nostra estratègia per aconseguir els nostres objectius.

 

Ja sabeu que estem a la vostra disposició, a part de ser una Business School, formem part de l’agència Imagina, on us poden resoldre qualsevol dubte. En cas que tingueu qualsevol inquietud, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres aquí.

 

Article escrit per: Joel Pérez

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *